sâmbătă, 18 februarie 2012

Update - C-tin Sandu-Aldea, Nr. 30

În urma răsfoirii articolelor blogului Poveşti cu plimbări, o cititoare mi-a povestit că vila de pe Constantin Sandu – Aldea, Nr. 30 a fost demolată în toamna anului 2011. Am fost personal în zona Domenii şi am verificat acest lucru; am făcut câteva fotografii cu ce există acum. Fotografiile pe care eu le-am prezentat în articolul C-tin Sandu-Aldea, Nr. 30 sunt făcute la începutul lunii iunie 2011.

Mai multe fotografii din iunie 2011.
Această casă aparţine de ZCP (Zona Construită Protejată) 73 – Parcelarea Domenii şi nu este clasată ca monument istoric în LMI 2010 (Lista Monumentelor Istorice). Cu toate acestea, apartenenţa la una din cele 98 de zone protejate (vezi lista tututor zonelor protejate din Bucureşti) oferă mai multe avantaje fondului construit. Cele 98 de Zone Construite Protejate, împreună cu un plan general al acestora, au fost elaborate în 1999 şi aprobate prin HCGMB (Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti) nr. 279/2000.
Conform Reglementărilor tehnice "Metodologie de elaborare şiconţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construiteprotejate (P.U.Z.)" aprobate în 2006 si, mai exact, ZCP Rectificată pentru Parcelarea Domeniiaceastă casă avea gradul de protecţie mediu, ceea ce înseamnă că sunt posibile intervenţiile de asanare - dezvoltare a imobilelor, de conservare - restaurare a faţadelor, precum şi de restructurare a fondului construit cu integrarea în valorile culturale ale imobilelor învecinate.

Localizare C-tin Sandu Aldea, Nr. 30 - extras din PUZ ZCP Rectificată pentru Parcelarea Domenii

Legenda  PUZ ZCP Rectificată pentru Parcelarea Domenii
Articole extrase din această documentaţie de urbanism:
Art.3. Prin prezenta documentaţie de urbanism se păstrează integral regulamentul P.U.Z. pentru "Zone construite protejate în Municipiul Bucureşti" elaborat în anul 1999, cu excepţia prevederilor contrare referitoare regimul tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele construite protejate enunţate la Art. 1, pentru care se disting următoarele grade de protecţie, stabilite detaliat în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti:
3.1. clădiri, spaţii amenajate şi/sau spaţii plantate care impun un grad mare de protecţie, categorie în care sunt incluse şi imobilele clasate în grupa A şi B, în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial al României nr.646 bis din 16 iulie 2004.
3.2. clădiri care impun un grad mediu de protecţie;
3.3. clădiri care nu impun un grad de protecţie.        
Art. 7. În conformitate cu statutul zonelor construite protejate, cu Legea nr. 422/2001 (privind protejarea monumentelor istorice) şi cu Lista Monumentelor Istorice, precum şi pe baza concluziilor din studiile preliminare - avizate şi aprobate - referitor la gradul de protecţie impus clădirilor, spaţiilor amenajate şi spaţiilor plantate din zonele construite 6 protejate menţionate la Art.1. se stabilesc următoarele categorii de intervenţie în funcţie gradul de protecţie corespunzător:
7.1. pentru gradul de protecţie mare al clădirilor, al spaţiilor amenajate şi/sau al spaţiilor plantate sunt obligatorii intervenţiile de conservare - restaurare sau de restaurare şi îmbunătăţire a stării de conservare;
7.2. pentru gradul de protecţie mediu al clădirilor sunt posibile intervenţiile de asanare - dezvoltare a imobilelor, de conservare - restaurare a faţadelor, precum şi de restructurare a fondului construit cu integrarea în valorile culturale ale imobilelor învecinate;
7.3. pentru clădirile care nu impun un grad de protecţie deosebit sunt posibile intervenţiile de desfiinţare a fondului construit, cu obligativitatea remodelării arhitecturale prin integrarea în caracterul zonei.


Nu cunosc alte informaţii despre acest proiect de demolare şi nici despre obţinerea autorizaţiei de demolare în condiţiile prezentate mai sus. Acest proiect va fi urmat, probabil, de un proiect al unei construcţii noi. Acesta caz prezentat nu este singurul din Bucureşti.

2 comentarii:

ADRIAN spunea...

Ghinion ... o aliniere nepotrivita si constrangatoare. Era previzibil un astfel de deznodamant; pozitia casei nu prea permitea o dezvoltare a lotului catre coeficientii zonei ... Pacat de casuta. Ma astept sa apara acolo cel putin un P+3, cu o amprenta la sol similara cu cea a interbelicului vecin.

Ioana R. spunea...

@ADRIAN: Ghinion? Nu. Cred că ştiţi că în această zonă mai sunt case retrase de la stradă în aceeaşi manieră, nu era deloc un exemplu rar. Sigur nu acesta este un motiv al demolării ei. Poate ar fi mai drăguţ să nu apară un P+3.